Uitgangspunten bij de samenstelling van het materiaal

Wat zijn de uitgangspunten voor het pakket ‘Luther500 – the game’

Luther500 – the game is geen vast omlijnd programma, maar een keuzepakket. Jongeren en leiding van het jeugdwerk kunnen samen een eigen programma hieruit samenstellen. Passend bij hun eigen vragen, wensen, inspiraties en de eigen visie op jeugd en geloofsgesprek.

Het is een pakket met activiteiten en materialen om zelf mee aan de slag te gaan. En ja, je kunt er ook wat van leren. Maar dan wel als een vorm van ‘informeel leren’. Jongeren nemen vrijwillig deel. Het samen plezier beleven aan de activiteiten neemt dus een belangrijke plaats in.

Dit zijn onze motto’s geweest bij het samenstellen:

 • Maak het leuk! – bij alle activiteiten moet plezier het oriëntatiepunt zijn. Ze moeten goed georganiseerd zijn, met een helder doel, maar ook leuk. Voorkom verveling.
 • Maak het leuk en toch nuttig – jongeren willen weten waarom ze iets gaan doen. Ze willen best informatie opnemen, als maar duidelijk is waarom en wat ze ermee kunnen. Ze willen niet iets doen, om maar iets te doen te hebben.
 • Maak het actief – jongeren willen betrokken zijn. Ook als het in het begin lijkt of ze wat gereserveerd zijn, het meest succesvol zijn activiteiten waarin ze actief bezig zijn. Wees niet bang om iets van jezelf te laten zien om het ijs te breken, ze volgen wel.
 • Maak het zo veel mogelijk anders dan schoolwerk – dit is het lastigste punt. We denken zo vaak in leerdoelen en educatieve formats dat het een uitdaging is voor de jeugdwerkers om meer ruimte te bieden.
 • Geef ze iets onverwachts – verras ze met een activiteit. Probeer buiten de gebaande paden van de bekende activiteiten te treden.
 • Leer van de jongeren en geef ze ruimte – maak het tweerichtingsverkeer. Werkte deze activiteit niet? Vraag het ze waarom niet. Ze hebben weinig inbreng in het schoolprogramma, dus betrek ze juist wel bij het ontwikkelen van hun jeugdwerkprogramma.

We hebben gekozen voor enkele basisprincipes uit de wereld van de erfgoed-interpretatie en hebben die gecombineerd met aantrekkelijke activiteiten voor hedendaags jeugdwerk. De basisprincipes worden wereldwijd gebruikt door erfgoedexperts om het grote publiek te bereiken met verhalen, voorwerpen, gebouwen, gebeurtenissen uit het verleden. Ze bieden mensen ervaringen en bronnen aan, op een manier die uitdaagt om je daartoe te verhouden en je een mening te vormen over de betekenis ervan voor jouw leven nu.

Dit leek ons bij uitstek geschikt om nu met jongeren na te denken over het herdenken van de gebeurtenissen van de Reformatie, 500 jaar geleden. Het herdenken van de gebeurtenissen uit 1517 moet nu immers echt anders zijn dan bij eerdere ‘verjaardagen’ in de voorgaande eeuwen. Hoe maak je voor jongeren de geschiedenis actueel in een tijd waarin religie in de samenleving volstrekt anders wordt ervaren dan 50 of 100 jaar geleden? Daarbij kunnen de principes van erfgoed-interpretatie helpen. De vier principes zijn:

 • Provoke – maak nieuwsgierig en wek de interesse.
 • Relate – sluit aan bij het leven van alledag (via anekdotes, verhalen) en maak duidelijk waarom het interessant is.
 • Reveal – geef iets mee dat bijzonder tot de verbeelding spreekt en dat ook het antwoord biedt op de vraag waarom het belangrijk is.
 • Big picture – laat zien/ervaren hoe de gebeurtenis past in een groter plaatje.

Wil je de Reformatie en de betekenis daarvan voor jongeren aantrekkelijk presenteren, dan moet je dus aansluiten bij hun dagelijks leven en hun manier van communiceren. Daar kan dit materiaal bij helpen.

Waar kun je de materialen voor gebruiken?

Is ‘Luther500 – the game’ alleen maar leuk? Nee, natuurlijk nemen de jongeren er ook iets van mee wat ze helpt om zich te ontwikkelen. Niet als toetsbaar leerdoel, maar als resultaat van actief bezig zijn met interessante materie en uitdagende werkvormen die plezier geven. Als je samen bouwt aan een goed programma kan dit het resultaat zijn:

 • Je kunt beter begrijpen hoe de kerkgeschiedenis als erfgoed van betekenis is. En ook hoe dat jouw leven raakt (zowel positief als negatief).
 • Je kunt meer tolerantie opbrengen voor anders-denkenden.
 • Je kunt meer genieten van belangrijke kunstwerken (schilderijen, muziek).
 • Je krijgt meer begrip voor hoe dit erfgoed de wereldgeschiedenis heeft beïnvloed.

Bronnen: